• Nazwa:
  • Dom jednorodzinny
  • Lokalizacja: Szewce pod Wrocławiem
  • Powierzchna: 100 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2016
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Paweł Mazur, Karolina Przepióra
  • Opis:
  • Dom jednorodzinny.