• Nazwa:
  • Zespół budynków wielorodzinnych
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Ułańska
  • Powierzchna: 1 200 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2012
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Kacper Kaczmarek
  • Opis:
  • Zespół budynków wielorodzinnych z garażami