• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Vicolo"
  • Lokalizacja: Wrocław, Aleja Śliwowa
  • Powierzchna: 4 600 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2018
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Joanna Dyraga, Monika Sarnot-Pakuła, Łukasz Siemieniuch
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym