• Nazwa:
  • Zakład Wabco
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Kwiatkowskiego
  • Powierzchna: 20 000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2015
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Maciej Dmochowski, Paweł Mazur, Karolina Przepióra, Łukasz Siemieniuch, Martyna Urban, Agata Wiklik-Szczeblewska
  • Opis:
  • Zakład firmy Wabco, składający się z dwukondyngacyjnego biurowca oraz jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej.