• Nazwa:
  • Rozbudowa zakładu Wabco
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Ostrowskiego
  • Powierzchna: 2 500 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2013
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Julia Koczur, Maria Kobylańska, Paweł Mazur, Łukasz Siemieniuch, Agata Wiklik-Szczeblewska
  • Opis:
  • Rozbudowa istniejacego zakładu firmy Wabco o budynek biurowo-labolatoryjny, połączony z główną halą naziemnym łącznikiem.