• Nazwa:
  • Budynek biurowo-apartamentowy we Wrocławiu
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. wałbrzyska
  • Powierzchna: 2 500 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2012
  • Zespół projektowy: Maciej Konopka, Grzegorz Górka, Paweł Mazur, Maciej Nowaczyk
  • Opis:
  • Koncepcja budynku biurowego z częścią mieszkalną. Na elewacji zastosowano kamień i szklane łamacze światła.