• Nazwa:
  • Budynek jednorodzinny
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Wieniawskiego
  • Powierzchna: 500 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2015
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Natalia Cymerman, Olaf Piwowar, Łukasz Siemieniuch
  • Opis:
  • Koncepcja budynku jednorodzinnego dla klienta indywidualnego. Bryła nawiązuje do architektury z lat 20. XX wieku i wpasowuje się w kontekst dzielnicy.