• Nazwa:
  • Przebudowa i rozbudowa zakładu przemysłowego
  • Lokalizacja: Wieruszów
  • Powierzchna: 2 000 m2
  • Etap prac: projekt koncepcyjny, 2014
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Natalia Cymerman, Olaf Piwowar
  • Opis:
  • Koncepcja rozbudowy strefy wejściowej zakładu przemysłowego w Wieruszowie. Zaprojektowano podwójną elewację z pionowymi żaluzjami ze stali.