• Nazwa:
  • 3M Wiscoplast stołówka zakładowa
  • Lokalizacja: Wrocław
  • Etap prac: Projekt koncepcyjny 2004r.
  • Opis
  • Koncepcja stołówki przyzakładowej