• Nazwa:
  • Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne
  • Lokalizacja: Wrocław, ulica Wiwulskiego
  • Powierzchna: 20000 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2006-2009