• Nazwa:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny
  • Lokalizacja: Wrocław, ulica Wiwulskiego
  • Powierzchna: 6500 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2011