• Nazwa:
  • Sale sportowe WRONBA
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach
  • Powierzchna: 15090 m2
  • Etap prac: Projekt koncepcyjny, 2007 r.0
  • Opis:
  • Kompleks sal sportowych wraz z zapleczem odnowy biologicznej.