• Nazwa:
  • Budynek wielorodzinny "Paryski Zakątek"
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Komuny Paryskiej
  • Powierzchna: 12 200 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2019
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Jakub Hajel, Paweł Mazur, Łukasz Siemieniuch, Anna Wojnarowska
  • Opis:
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym, zlokalizowany wewnątrz kwartału w zabudowie śródmiejskiej