• Nazwa:
  • Budynek jednorodzinny na Zalesiu
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Karłowicza
  • Powierzchna: 300 m2
  • Etap prac: projekt zrealizowany, 2016
  • Zespół projektowy:
  • Maciej Konopka, Karolina Przepióra, Agata Wiklik-Szczeblewska
  • Opis:
  • Budynek jednorodzinny dla klienta indywidualnego. Składa się z połączonych dwóch brył, wykończonych klinkierem.